Diagnoza przed maturą

Badanie poziomu osiągnięć uczniów
w szkołach podstawowych

Program diagnoza PRZED SPRAWDZIANEM w formie próbnego egzaminu pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów wiadomości
i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Portal oferuje:

  • arkusze egzaminacyjne przygotowane według zaleceń CKE wraz z kluczami odpowiedzi,
  • raporty – dla dyrektora statystyki szkoły na tle wyników ogólnopolskich, a dla nauczyciela wyniki klasy,
  • wygodny system zgłoszeń, pobierania arkuszy, wprowadzania wyników.

Udział szkoły w programie zgłasza jej Dyrektor.

Przerwa techniczna.

Przepraszamy za niedogodności.

© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone.